Zakaj izbrati za ogrevanje toplotno črpalko?

 • Ker so stroški ogrevanja s toplotno črpalko najnižji
 • Ker za ogrevanje koristite obnovljive vire energije
 • Ker ni emisij CO2 na mestu uporabe
 • Ker ne potrebujete nobenega zalogovnika za gorivo
 • Ker za napravo potrebujete zelo malo prostora
 • Ker je uporaba enostavna
 • Ker nimate nobenih skrbi in dela z energentom
 • Ker ne rabite dnevnega čiščenja peči
 • Ker za toplotno črpalko dobite subvencijo
 • Ker se investicija toplotne črpalke zelo hitro povrne

Kateri toplotni vir izbrati?

 • Danes se v večini primerov pogovarjamo samo še o toplotnem viru „zrak“ , ki pa ni vedno najbolj ekonomičen!
 • Razmislite tudi o drugih toplotnih virih če so na voljo in če prinašajo ekonomsko prednost! Še posebej pri večjih ogrevalnih sistemih (nad 10 kW ogrevalne moči), saj so bolj učinkoviti.
 • S stališča učinkovitosti je najbolj učinkovit vir: VODA (podtalnica, kjer je na voljo), sledi ZEMLJA ( zemeljski kolektor ali sonda) in na koncu  ZRAK
 • S stališča investicije pa je ravno obratno: najcenejša investicija je pri viru ZRAK, sledi VODA in zemeljski kolektor in kot najdražje – zemeljska sonda

Kaj je učinkovitost toplotne črpalke oziroma kaj je učinkovitost celega ogrevalnega sistema?

 • Učinkovitost toplotne črpalke imenujemo tudi  grelno število (COP coefficient of performance) ?
  • Je razmerje med pridobljeno toplotno energijo in med vloženo električno energijo!
  • COP = Qh / Qe
  • Se pravi če ste pridobili 10 kW toplotne energije in ste za to vložili 2,5 kW električne energije je grelno število 4.  To pomeni, da je preostalo energijo (v tem primeru 7,5 kW) toplotna črpalka pridobila iz okolja.
 • Seveda pa za vas ni pomembna samo učinkovitost toplotne črpalke, ampak tudi učinkovitost celega ogrevalnega sistema. Na to pa vpliva še dimenzioniranje , izvedba in upravljanje celega sistema.
 • Od učinkovitosti celega ogrevalnega sistema pa je odvisen vaš dejanski strošek ogrevanja s toplotno črpalko.

Kaj vse vpliva na učinkovitost ogrevalnega sistema?

 

toplotne črpalke

Zakaj je toliko vplivov na učinkovitost ogrevalnega sistema?

 

toplotna energija

 • Fizika je enostavna:
  • Višja je temperatura toplotnega vira in nižja je temperatura ogrevalne vode à manj dodatne električne energije je potrebno vložiti za isto količino pridobljene toplotne energije!

Kakšen ogrevalni sistem naj izberem?

 • Izberite ogrevalni sistem, ki lahko deluje z najnižjo možno temperaturo ogrevalne vode!
 • Prednost imajo ploskovni sistemi (talno, stensko, stropno) pred konvektorskimi in radiatorskimi sistemi in to tako s stališča učinkovitosti kot s stališča udobja.
 • Izogibajte se kombinacij sistemov, ki dvigujejo potrebno temperaturo ogrevalne vode
 • Že en radiator (poleg talnega ogrevanja v vseh ostalih prostorih) vam lahko učinkovitost ogrevalnega sistema zniža za več kot 30 % to pa pomeni, da se vam bodo s tem za toliko zvišali stroški ogrevanja. Za kopalnico izberite tako tudi talno ogrevanje, radiator pa naj deluje z isto temperaturo kot talno ogrevanje.

 

Kakšno moč toplotne črpalke naj izberem?

 • Pri dimenzioniranju toplotne črpalke moramo upoštevati:
  • Izračun toplotnih izgub objekta pri projektni temperaturi kraja (npr. -13°C)
   • Pri novogradnjah vzamemo izračun iz projekta
   • Pri obstoječih objektih to definiramo iz letne porabe obstoječega energenta ali glede na povprečno debelino izolacije toplotnega ovoja in kakovosti oken (k)
  • Izračun potreb za ogrevanje sanitarne vode. To je še posebej pomembno pri pasivnih in nizkoenergijskih hišah, kjer znaša potrebna energija za ogrevanje vode tudi 30 do 40% vse energije za ogrevanje in pripravo vode. V osnovi moramo za segrevanje sanitarne vode računati dodatno moč toplotne črpalke v višini 200 do 250 W/osebo
  • Potrebni režim ogrevanja: če smo v začetni fazi izberemo nizkotemperaturne sisteme, če je vse že izvedeno moramo ugotoviti potrebno temperaturo ogrevalne vode. Slednje je še posebej pomembno pri radiatorjih, saj lahko imamo poleg problemov z učinkovitostjo tudi težave z doseganjem temperature v prostorih à potrebno povečanje določenih radiatorjev
  • Izbor toplotne črpalke z ustrezno močjo in učinkovitostjo za dani sistem

Določitev potrebne moči TČ – določitev izgub objekta-1

1.Iz izračuna v projektu, če ni bilo naknadnih sprememb v gradnji oz. izvedbi, ki bi vplivale na povečanje izgub

2.Na osnovi debeline izolacije

Slika3

Pri čemer lahko vzamemo naslednje mejne vrednosti:

 • Hiša ca. 8-10 cm izolacije: 60 W/m2
 • Hiša več kot 12 (14) cm izolacije brez rekuperacije : 50 W/m2
 • Hiša več kot  14 cm izolacije z rekuperacijo : 50 W/m2
 • Pasivna hiša (preverjena izvedba in tesnost) : 10 W/m2

Če imamo torej dobro izolirano hišo z ogrevalno površino 150 m2, potem rabimo: 150 x 50 = 7,5 kW ogrevalne moči pri projektni temperaturi (npr. -13°C) + sanitarna voda 4 x 250 W  = 8,5 kW

Letne potrebe po energiji pa so tako: 8,5 x 1800 h = 15.300 kWh

Določitev Potrebne moči TČ – določitev izgub objekta-2

 • 2. Na osnovi sedanje rabe energenta

Porabo olja ali plina delimo s faktorjem 250

Slika4Npr. poraba 2000 l olja pomeni TČ moči 8 kWdsa

Slika5

Ali pa vzamemo kurilno vrednost energenta,  pri čemer moramo upoštevati še izkoristek peči.

Npr: 1 l kurilnega olja = 10 kWh , izkoristek starejših peči pa praktično ne presega 85 %

Pri drveh je zadeva še bolj odprta, saj je kvaliteta drv povsem različna. Kurilna vrednost suhih drv (z 20% vlago), pomeni npr. v porabi olja:

5-6 m3 drv listavcev ca. 1000 l olja oz

6-7 m3 drv iglavcev je ca 1000 l olja

 

Kako izbrati učinkovito toplotno črpalko?

 • Pri primerjavi različnih toplotnih črpalk med seboj in pri izbiri učinkovite izvedbe je potrebno upoštevati naslednje:
  • Pri vseh inverterskih toplotnih črpalkah je so podatki podani pri nominalnih pogojih: moč v razponu od 50 do 70% maximalne moči, pri pogojih A7/W35 – to so pogoji, kjer je določena črpalka najbolj učinkovita.  V praksi toplotna črpalka deluje precej časa izven teh standardnih pogojev in je potrebno pogledati še druge točke.
  • Glede na potrebne temperature ogrevalnega sistema je potrebno preveriti koeficient sezonske učinkovitosti (SCOP) za nizkotemperaturni ali za visokotemperaturni režim
  • Kakšna je max. moč in COP pri -7°C , kjer je želena bivalentna točka
  • Kakšne temperature dvižnega voda še dosega pri nižjih zunanjih temperaturah
  • Inverterske toplotne črpalke niso nujno učinkovitejše od on/off toplotnih črpalk. 45% dobrih on/off toplotnih črpalk je učinkovitejših od inverterskih izvedb (pa čeprav nimajo možnosti prilagajanja delovanja potrebam standarda) saj imajo glavne komponente bogato dimenzionirane. Glejte primerljive podatke.

 

Kaj lahko sami storite za večjo učinkovitost ogrevalnega sistema?

 • Neustrezne nastavitve lahko zmanjšajo učinkovitost:
  • Izberite  ogrevanje po vremensko vodeni krivulji namesto ogrevanja po  konstantni ogrevalni krivulji
  • Ne izklapljanje toplotne črpalke ponoči
  • Ne nastavljajte velikega znižanja temperature ponoči
  • Ne pripirajte ventilov ogrevalnih teles. Če vam je prevroče znižajte vrednost ogrevalne krivulje na toplotni črpalki
  • Ne zakrivajte ogrevalnih teles s predmeti ali tkaninami
  • Ne nameščajte večjih tepihov na površine s talnim ogrevanjem
  • Ne zvišujte temperature sanitarne vode, na maksimalno vrednost – zadostuje že nastavitev na 50°C
  • Ne imejte neprekinjeno vklopljeno delovanje cirkulacijskega voda sanitarne vode
  • Z različnimi neustreznimi ukrepi, ki so opisani zgoraj se lahko učinkovitost zmanjša tudi do 20 %

 

Kako izbrati zares tiho toplotno črpalko zrak/voda?

 • V mnogih primerih vgradnje toplotnih črpalk je hrup le-teh zelo pomemben dejavnik, saj je lahko moteč tako za lastnika kot za sosede
 • Preverite podatke o hrupu – o zvočnem tlaku toplotne črpalke na razdalji 1 m in na razdalji 4-5 m
 • Preverite pri kateri moči TČ je podan ta hrup. Pri večina inverterskih TČ se hrup podaja pri nominalni moči (50 do 70 % moči). Zahtevajte podatke o hrupu pri maksimalni moči delovanja toplotne črpalke. Ta hrup na razdalji 1 m ne sme preseči vrednosti 50dB
 • Če pa želite zares tiho toplotno črpalko potem se lahko zgledujete po zahtevah iz Nemčije in Avstrije, kjer v nočnem času zahtevajo, da maksimalen hrup ponoči ne presega 30 dB na meji parcele (to je na razdalji nekje 4-5 m od TČ).
 • Točne podatke o hrupu DIMPLEX TČ na različnih razdaljah lahko najdete na strani: www.dimplex.de/schallrechner
 • Če želite zares tiho toplotno črpalko potem izberite DIMPLEX  TČ iz linije LA … S-TU, ki sodijo med najtišje TČ na trgu

Ali je smiselna izbira toplotne črpalke in sončne elektrarne?

 • Z novim razpisom za samooskrbne sončne elektrarne si lahko vsak uporabnik zgradi sončno elektrarno do maksimalne moči 11 kW
 • Obračunavanje se vrši po sistemu neto merjenja (net metering) na letnem nivoju. Se pravi na koncu leta se poračuna pridobljena in porabljena energija. Več porabljena energija se doplača, višek pa se brezplačno odda v javno električno omrežje. Zato se moč sončne elektrarne dimenzionira na letno porabo električne energije posameznega gospodinjstva.
 • S kombinacijo TČ in SE si lahko tako sami zagotovite vso električno energijo za vse električne potrošnike in za ogrevanje (lahko tudi hlajenje) prostorov ter sanitarne vode.
 • Če se tako odločite za takšno investicijo v aktivnih letih svojega življenja se boste na starost izognili največjim stroškom v gospodinjstvu. Vsled taga je takšna kombinirana investicija zelo smiselna.