Opis projekta

Toplotne črpalke za ogrevanje gostinskih prostorov. Vgrajena je toplotna črpalka WI 50 TU in toplotna črpalka WI 65 TU . Vir toplote za toplotne črpalke je energija podtalnice.