Opis projekta

Toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje poslovnih prostorov. Vgrajena je reverzibilna toplotna črpalka zrak voda LA 60 TUR+ in toplotna črpalka zrak voda LA 60 TU. Vir toplote za toplotne črpalke je energija okoliškega zraka.