Opis projekta

Visokotemperaturna  toplotna črpalka zemlja voda   SIH  20 TU za ogrevanje starejših stanovanjskih prostorov. Vir toplote za tovrstne toplotne črpalke je geotermalna energija  zemeljske sonde.