Opis projekta

Toplotna črpalka zrak-voda segreva sanitarno vodo in objekt preko radiatorskega ogrevanja. Toplotna črpalka je bila priključena na obstoječi sistem brez dodatne izolacije na zunanjosti objekta. Stroški ogrevanja so se v primerjavi s prvotnim ogrevanjem na kurilno olje zmanjšali za več kot 55%.