Poleg izboljševanja učinkovitosti je neprestano zniževanje hrupa toplotnih črpalk ena glavnih prioritet. Že starejše izvedbe so slovele kot tihe, medtem ko so najnovejše izvedbe »preprosto tiho«. Za zniževanje hrupa so bili izvedeni številni ukrepi:

Običajna izvedba ohišja

Ena prvih toplotnih črpalk zrak/voda vgrajena v Sloveniji pred 15-timi leti.

TBS izvedba ohišja

Ena prvih toplotnih črpalk zrak/voda vgrajena v Sloveniji pred 15-timi leti.

Pri običajni izvedbi ohišja se zrak v prostoru med uparjalnikom in ventilatorjem vrtinči, kar povzroča neprijeten zvok z nizkimi toni. Pri ohišju TBS je zagotovljen laminaren tok zraka od uparjalnika skozi ventilator.

Ena prvih toplotnih črpalk zrak/voda vgrajena v Sloveniji pred 15-timi leti.

Zaupanje je dobro – merjenje je odlično!

Hrup vsake toplotne črpalke je izmerjeno v gluhi komori. Samo merjenje in neprestano izboljševanje pripelje k odličnim rezultatom.

Ko govorimo o hrupu je to nekaj, kar si težko jasno predstavljamo ampak samo vemo, kaj nas moti in kaj ne. Nadalje sta nam običajno na voljo 2 ali več podatkov o hrupu naprave, zato moramo vedeti kaj je za nas pomembno. Podatek o zvočni moči je predvsem računski podatek in je osnova za primerjavo različnih naprav med seboj. V praksi pa nas zanima kaj bomo mi zares slišali. To pa je odvisno od razdalje do toplotne črpalke in kje stojimo mi napram toplotni črpalki. Za nas je torej pomemben podatek o zvočnem tlaku toplotne črpalke na določeni oddaljenosti do nje. Hrup je v različnih smereh od toplotne črpalke različen. Prav tako pa je odvisno ali so okrog nje ovire, ki bodo hrup odbijale ali absorbirale.
Natančen izračun hrupa v odvisnosti od razdalje in smeri lahko najdete, za vsak model zunanje toplotne črpalke zrak/voda, na strani: www.dimplex.de/schallrechner

Hrup je v različnih smereh različen

Za model LA 9S-TU je hrup na razdalji 10 m samo:

Smer 1 2 3 4
Zvočna moč (dB(A)) 27 25 31 25

Želim tiho toplotno črpalko?

Povpraševanje