Če imate vgrajeno PV napravo potem je vaš cilj, da sami porabite čim več pridobljene električne energije. Vključevanje toplotne črpalke za ogrevanje lahko izvedete neposredno iz PV naprave, medtem ko so ostale naprave izven tega dosega. Če želite po potrebi vključevati še ostale naprave (prezračevalno napravo, sanitarno toplotno črpalko idr. Potem lahko to storite s Smart ECO systemom. S tem lahko tudi določate prioritete delovanja priključenih naprav.

Želim biti pripravljen na evropske trende!

Povpraševanje