Varstvo zasebnosti na spletnem mestu

Splošno
Vsak obiskovalec spletnega mesta www.dimplex.si potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Varstvo zasebnosti spletnega mesta www.dimplex.si ter se z njimi v celoti strinja in jih sprejema.
Spletno mesto www.dimplex.si spoštuje svoje uporabnike, zato z njihovimi osebnimi podatki ravna z največjo možno mero skrbnosti in v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.
Ti splošni pogoji veljajo med stranko (op. vsaka oseba, ki pusti katerikoli osebni podatek družbi EkoFrank d.o.o.) in družbo EkoFrank d.o.o. kot upravljavcem osebnih podatkov (op. v nadaljevanju upravljavec) v zvezi z oddajo povpraševanja ali oddajo kakršnegakoli osebnega podatka s strani stranke na spletni strani www.dimplex.si ali katerikoli spletni strani v lasti družbe EkoFrank d.o.o.
S klikom na gumb »strinjam se s pogoji poslovanja«, stranka potrjuje, da je bila pred oddajo povpraševanja ali kakršnegakoli osebnega podatka upravljavcu ustrezno seznanjena z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih stranka da na razpolago upravljavcu ob oddaji povpraševanja. Upravljavec zbira naslednje podatke;
-ime in priimek
-naslov
-prebivališče
-telefonsko številko
-naslov elektronske pošte
Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih ter za pošiljanje drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov kot so: telefon, osebna pošta, elektronska pošta idr. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu.
Upravljavec podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bo to potrebno zaradi izvedbe gostovanja in vzdrževanja lastnih spletnih strani ali v kolikor bo to dolžan storiti v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov skladno z veljavno zakonodajo.
V kolikor stranka želi, da upravljavec izbriše njegove osebne podatke iz zbirke osebnih podatkov mora to pisano sporočiti upravljavcu na info@dimplex.si
Veljavnost in spremembe dokumenta
Dokument Varstvo zasebnosti na spletnem mestu je bil sprejet 1. 7 2016.
Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni Varstvo zasebnosti brez vnaprejšnje najave. Spremenjena pravila stopijo v veljavo in se uporabljajo od objave na spletni strani dalje. Registrirani uporabniki bodo o spremembah obveščeni preko e-pošte.

Osnovni podatki o upravljavcu:
EkoFrank d.o.o.
Črnova 4, 3320 Velenje
ID številka: SI 61479128
Matična št.: 6201393000
e-pošta: info@dimplex.si
telefon: 031 396 623