eko skladVse toplotne črpalke DIMPLEX so glede učinkovitosti testirane v akreditiranih laboratorijih za tovrstno testiranje. Hkrati pa je njihova učinkovitost daleč nad minimalnimi zahtevami, ki jih za subvencije predpisuje EKOSKLAD. Zato so vse toplotne črpalke tudi na njihovem seznamu za pridobitev subvencij.

Na voljo je nov razpis za subvencioniran nakup toplotnih črpalk. Za toplotne črpalke je možno pridobiti subvencije v višini do 5000 €.
(odvisno od tipa toplotne črpalke, načina izvedbe in od področja vgradnje), hkrati pa je za toplotne črpalke  možno pridobiti tudi ugoden subvencioniran  kredit.

Podrobno o tem na: www.ekosklad.si

Želim pridobiti subvencijo!!!

Povpraševanje

Subvencija za toplotno črpalko

Zakaj je toplotna črpalka prva izbira za ogrevalni sistem?

Toplotna črpalka ne povzroča emisij prašnih delcev in drugih škodljivih izpustov. Koristi energijo iz obnovljivih virov. Poleg ogrevanja prostorov in sanitarne vode  lahko toplotna črpalka tudi ohlaja prostore v vročih poletnih dneh. Zavzema zelo malo prostora hkrati pa ne rabi nobenega vsakodnevnega ali pogostega čiščenja. To pomeni, da je to najbolj udobna in ugodna rešitev za vse vrste objektov.  Zaradi tega daje država subvencijo za vse toplotne črpalke, ki imajo dovolj veliko učinkovitost.

Kdo je namenjena subvencija za toplotno črpalko?

Dobijo jo lahko fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanjskih objektov in želijo v njih obnoviti star ogrevalni sistem ali pa ga vgraditi prvič v primeru novogradnje.

Koliko znaša  subvencija za toplotno črpalko?

Z novim razpisom (54SUB-OB17) so poleg osnovne subvencije na voljo še trije dodatni ukrepi, kateri lahko to subvencijo še dodatno povečajo.

Osnovna subvencija za toplotno črpalko znaša do 20% priznanih stroškov naložbe. V primeru popolne nadomestitve obstoječe ogrevalne naprave se subvencija poveča na višino do 40% investicije, če pa se obnova ogrevalnega sistema dela na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, pa se višina subvencije lahko poveča tudi do 50%  priznanih stroškov investicije. Na drugi strani pa je višina subvencije omejena tudi z maksimalnim možnim zneskom, ki ga lahko posamezni vlagatelj prejme.

1. Minimalna subvencija za toplotno črpalko glede na vrsto toplotnega vira

 • Maksimalna višina subvencije za toplotne črpalke zrak-voda zanaša 1000 €
 • Maksimalna višina subvencije za toplotne črpalke zemlja-voda in voda-voda pa zanaša 2500 €
 • Maksimalna višina subvencije  se izplača takrat, če je dosežen tudi drugi pogoj – to je maksimalno 20% investicije. To pomeni če je investicija v sistem s toplotno črpalko zrak-voda vsaj 5000 €  oz. če je investicija vsaj 12.500 € pri toplotnih črpalkah zemlja-voda in voda-voda.

2. Povečana subvencija za toplotno črpalko v primeru popolne nadomestitve obstoječega ogrevalnega sistema s toplotno črpalko.

 • Subvencija znaša maksimalno 40% priznanih stroškov investicije vendar ne več kot:
  • 2.500 € za toplotne črpalke zrak-voda
  • 4.000 € za toplotne črpalke voda-voda ali zemlja-voda

Maksimalna višina subvencije  se izplača takrat, če je dosežen tudi drugi pogoj – to je maksimalno 40% investicije. To pomeni če je investicija v sistem s toplotno črpalko zrak-voda vsaj 6250 €  oz. če je investicija vsaj 10.000 € pri toplotnih črpalkah zemlja-voda in voda-voda.

3. Povečana višina subvencije za toplotno črpalko na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka in ob hkratni zamenjavi obstoječe ogrevalne naprave.

Subvencije za toplotne črpalke

 • Subvencija znaša maksimalno 50% priznanih stroškov investicije vendar ne več kot:
  • 3.200 € za toplotne črpalke zrak-voda
  • 5.000 € za toplotne črpalke voda-voda ali zemlja-voda

Maksimalna višina subvencije  se izplača takrat, če je dosežen tudi drugi pogoj – to je maksimalno 50% investicije. To pomeni če je investicija v sistem s toplotno črpalko zrak-voda vsaj 6.400 €  oz. če je investicija vsaj 10.000 € pri toplotnih črpalkah zemlja-voda in voda-voda.

Če imajo občine za določene parcele sprejet odlog o drugem prednostnem načinu ogrevanja (toplovod, plin) potem subvencija ni možna.