Izberite varčen način ogrevanja brez vpliva na okolje!

S toplotnimi črpalkami Dimplex lahko povsem samostojno preko celega leta ogrevate prostore in sanitarno vodo. S številnimi izvedbami pa lahko prostore tudi hladite. Stroški ogrevanja so med najnižjimi saj toplotne črpalke večino energije pridobijo brezplačno iz okolice. Hkrati pa nimajo nobenih emisij (CO2, SO2, prašnih delcev,…) v ozračje. Toplotna črpalka je zato ogrevalni sistemi sedanjosti in prihodnosti še posebej če upoštevamo zadnjo energetsko strategijo Evrope do leta 2030, ki zaostruje cilje za zmanjšanje emisij in za rabo primarne energije.

Kot brezplačni toplotni vir iz okolja pa lahko koristite energijo shranjeno v podtalnici, zemlji ali zraku. Glede na vrsto toplotnega vira, ki ga koristimo se poimenujejo tudi skupine toplotnih črpalk: zrak-voda, zemlja-voda ali voda-voda. Rešitve po skupinah so v nadaljevanju podrobno predstavljene.

Izkoristite najtoplejši toplotni vir in prihranite največ!

Toplotne črpalke zrak/voda (LA…/ LI…)

Izkoriščajo toploto zunanjega zraka skozi vse leto. Lahko so postavljene zunaj (LA…) ali v prostoru (LI…).

Preberite več

Toplotne črpalke zemlja/voda (SI…)

Izkoriščajo toploto shranjeno v zemlji ali pa odpadno toploto iz različnih sistemov.

Preberite več

Toplotne črpalke voda/voda (WI…)

Izkoriščajo toploto shranjeno v podtalnici, katera ima pozimi najvišjo temperaturo.

Preberite več